Bouwkundig advies en tekenwerk


AVA Bouwservice denkt met u mee, van ontwerp tot oplevering.

Naast onze activiteit bouwen zijn wij u ook graag van dienst in het adviseren, ontwerpen, uitwerken en begeleiden van uw bouw- of verbouwplannen. Alvorens u gaat bouwen kunnen wij u adviseren in uw bouwplannen en deze samen met u uitwerken tot een zogeheten schetsontwerp. O.b.v. dit ontwerp werken wij uw plannen verder uit om uiteindelijk eventuele noodzakelijke vergunning aan te kunnen vragen.


Advies & Schetsontwerp:

Veelal heeft u bepaalde verbouwwensen maar kunt zich moeilijk voorstellen hoe bijvoorbeeld de verbouwing of uitbreiding aan uw woning er uit komt te zien. Een schetsontwerp van uw wensen kan u helpen de juiste keuzen te maken in de vorm van afmetingen en materiaalgebruik.
Een schetsontwerp is een tekening in ruwe opzet van uw bouwplannen.
Het schetsontwerp kan tevens ingezet worden om uw plannen in een vroeg stadium te laten beoordelen door de gemeente. Zij zullen o.b.v. het schetsontwerp toetsen of uw plannen binnen de redelijke eisen van de welstand vallen.

Omgevingsvergunning:

Wanneer het ontwerp een positief advies krijgt vanuit de gemeente kunnen uw wensen verder uitgewerkt worden in de vorm van tekeningen en berekeningen. Dit is noodzakelijk om de omgevingsvergunning (bouwvergunning) aan te kunnen vragen. Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning zitten immers indieningsvereisten verbonden.
Wanneer de tekeningen en berekeningen op niveau zijn kan de aanvraag worden ingediend.

In sommige gevallen komt het voor dat er vanuit de welstandscommissie een negatief advies wordt gegeven. Vaak wordt in dit advies dan aangegeven welke zaken eventueel anders zouden moeten. Deze wijzigingen worden in overleg met de klant eventueel aangepast in het ontwerp om uiteindelijk toch tot een positief advies vanuit de welstandscommissie te komen.