Omgevingsvergunning

Wanneer moet ik een Omgevingsvergunning aanvragen?

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Dan kunnen wij voor u een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket online. Dit geldt voor particulieren en bedrijven.

Op de site www.omgevingsloket.nl kunt u alvast de vergunningcheck invullen om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.


Wanneer u plannen heeft om te gaan bouwen of verbouwen, terwijl er onzekerheid bestaat over de haalbaarheid van uw bouwplan en/of uw bouwplan nog niet tot in detail is uitgewerkt, is het mogelijk om op basis van een eenvoudige/globale tekeningen/schetsen en gegevens een principe-uitspraak te vragen. Op deze manier is het mogelijk om er, zonder al te hoge kosten, achter te komen of uw bouwplan/wens haalbaar is of niet. Natuurlijk mag u pas bouwen wanneer u ook de voor uw bouwplan vereiste omgevingsvergunning heeft aangevraagd en deze aan u is verleend.

Een dergelijk schetsplan kan eenvoudig bestaand uit 1 A3 waarop uw wensen in het kort zijn weergegeven/uitgewerkt;

Voorbeeld schetsplan


Als het schetsplan vanuit de gemeente een positief advies heeft gekregen kunnen uw wensen verder uitgewerkt worden om vervolgens de omgevingsvergunning aan te vragen.