Schetsontwerp

Het schetsontwerp is een eerste vertaling van uw verbouwwensen. M.b.v. tekeningen van bijvoorbeeld de plattegrond, gevel en eventueel 3d schetsen laat AVA Bouwservice u in grote lijnen de eerste aanzet van uw wensen/het ontwerp zien. Met een tekening van de situatie kan gekeken worden hoe de nieuw- of verbouw wensen gesitueerd worden t.o.v. de bestaande bebouwing.